CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je usporiadanie trojdňového festivalu–veľtrhu s názvom Fandíme Slovensku v areáli Agrokomplex výstavníctvo Nitra v dňoch 09.09.2016-11.09.2016.

Celý názov podujatia je FANDÍME SLOVENSKU 2016 I.festival (veľtrh) športu, zábavy, relaxu, médií a inovácií.

Samotným názvom podujatia ako i zameraním a celkovou programovou štruktúrou napĺňame niektoré ciele a činnosti Občianskeho združenia Fandíme Slovensku, skrátene FS (viď stanovy) ako spoluorganizátora športovej časti podujatia zameriavajúceho sa hlavne na spropagovanie známych i menej známych športov na samotnom festivale a priame prepojenie – priblíženie fanúšikov z mnohých športových odvetví so samotnými športovými aktérmi i reprezentantami daných športov ( v kvantitatívnom popise v časti šport je podrobný rozpis ďaľších aktivít ). Zodpovedným organizátorom za menované subčasti pripravovaného podujatia je Free Publicity SE . Šport je iba jednou súčasťou nášho každodenného života a zároveň i jednou zo zábavných činností, implementovali sme do festivalu ( za účelom zatraktívnenia, spropagovania a priblíženia sa širokej verejnosti ) aj ostatné prvky zábavy, ktoré na prvý dojem nesúvisia so športom tak ako je to pri relaxe a neoceniteľnej i záslužnej práci médií. Inovácie v každom odvetví, v každom štáte ( i keď si to priamo neuvedomujeme ) tvoria významnú úlohu v živote nás všetkých a práve z aspektu prepojiteľnosti ekonomiky a športu, dôležitosti inovácií pre silnú, stabilnú, rozvíjajúcu sa spoločnosť sme sa rozhodli, že je relevantné aby inovácie boli tiež súčasťou festivalu-veľtrhu a firmy a inštitúcie zaoberajúce sa inováciami priblížili-objasnili svoju činnosť verejnosti na danom podujatí.

Našou ambíciou je stať sa už od prvého ročníka najväčším, a najsilnejším festivalom v strednej Európe. Dôkladným prieskumom v cieľových skupinách pripravovaného podujatia sme dôslednou evalváciou stanovili realizovateľnosť daného festivalu, a tým spustenie samotného projektu. Využivaním interaktívnej komunikácie s cieľovovými skupinami subčastí podujatia , vyplýva determinácia vybratia si názvov jednotlivých subfestivalov hlasovaním širokej verejnosti prostredníctvom internetu.

Hlavným motívom festivalu je motivácia detí , mládeže, študenstva vo vzdelávacom systéme k lepším výkonom, a zvyšovaniu záujmu o šport , vedu , technológie. Do vzdelávacieho systému budeme distribuovať lístky na festival, ako odmenu za prospech , reprezentáciu vzdelávacej inštitúcie , a úspechov v jednotlivých subčastiach festivalu.

Kvalitné reprezentovanie Slovenska na medzinárodnom poli v oblasti športu , zábavy, medií, vedy, inovácií oceníme distribúciou free lístkov.

Multižánrový festival, miesto zážitkovej zábavy pre desaťtisíce návštevníkov, platforma pre partnerov na získanie nových klientov, na zvýšenie tržieb a publicity, nástroj pre spoločensky zodpovedné podniky. Zameranie na všetky vekové kategórie, ako aj pre rodiny s deťmi.